Mgławice, czyli opowieść o rodzeniu się i umieraniu
by Krusz. on